Grävning för enskilda avlopp i Göteborg

Vi hjälper dig vid grävning för enskilda avlopp

Vi på Patriks Entreprenad är specialister på grävning för enskilda avlopp och har arbetat med grävning i olika former i över 10 år. Anlägg ditt avlopp med hjälp av en kunnig markentrepenör.

Vi börjar alltid arbetet med en bedömning av var avloppet skall vara placerat. Det är viktigt att se hur marken runt omkring ser ut samt närhet till dricksvattenbrunnar och var andra ledningar i marken är placerade. När vi sedan gräver ser vi till att omkringliggande mark påverkas så lite som möjligt.

Viktigt att tänka på när du skall anlägga eget avlopp

  • Sök tillstånd hos kommunen
  • Anlita en kunnig markentreprenör
  • Din avloppsanläggning ska besiktas innan
  • Tänk på att din anläggning kräver underhåll och löpande kontroller

Läs mer om enskilda avlopp på Avloppsguidens hemsida.